Ordningen programmering hjelp

Ordningen er et programmeringsspråk utviklet ved MIT i 1975. Det er noen ganger brukt som en innledende programmeringsspråk på grunn av sin relativt enkel syntaks og evne til å fungere i flere programmeringsspråk paradigmene, inkludert funksjonelle, viktig og objektorientert design.

Parentes

Ordningen uttrykk eller kommandoer, gå alltid med et par parentes. For eksempel:

(angi x 100)

Denne uttrykket definerer en ny variabel benevnt "x" og gir den verdien "10."

Tildelinger

Når en variabel er definert, kan den tilbakestilles ved hjelp av kommandoen "set!", som så:

(angi! x 50)

Prosedyrer

Det er mulig i ordningen til å definere prosedyrer og så kort sub programmer, bruke nøkkelordet "lambda:"

(Definer square (lambda (x) (* x)))

Legg merke til hvordan parentesen kamp. Dette definerer en prosedyre kalt "kvadrat" som tar ett argument "x" og multipliserer det mot seg selv (* x). Varsel, ordningen aritmetiske operasjoner ta operatøren først, og tallene som du vil utføre problemet.

Bruk

Du kan bruke nylig definerte prosedyren med følgende kommando:

(angi xSquared (firkanten 10))

Dette vil lagre verdien "100" i variabel kalt "xSquared."